394

ಅಮಿಕೊಂಡಿರಪ್ಪಾ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸದೆ ಇರಲಾರದು

ನಮ್ದು ಕನ್ನಡ ತಂಡ ಹೊಸ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರಂಜಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ . ಎಪಿಸೋಡ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ .ಅವರ ಮೊದಲ ಸ್ಕೆಚ್ fb ಪ್ರಸಂಗಿ .. ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನ ಅತೀಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ..ನೋಡಿ , ನಿಗಿ..ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ

ನಮ್ಮ facebook page ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ

ಮುಂದಿನ ಅಂಕಣ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..